Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov,pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Rada školy bola ustanovená podľa §25zákonaSNR č. 596/2003z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky ministerstva školstva SR č. 291 z.  z. o školskej samospráve.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.


Rada školy pri Materskej škole-Moravany

 - za pedagogických zamestnancov:  Kvetoslava Bačová

 - za nepedagogických zamestnancov: Renáta Fecáková

 - za rodičov: Anna Hamzová, Eva Kozáková

 - za obecné zastupiteľstvo:  Vladimír Kuchár


 Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu rady rodičov a iných hostí.

 Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schvaleného plánu.

  
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< duben / 2018 >>