Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krúžky

 

1.Oboznamovanie detí s anglickým jazykom 

 

 


        Zoznamovanie so základmi anglického jazyka hravou formou s využívaním metodiky odporúčanej MŠ SR.  

 

Krúžok anglického jazyka vedie Mgr. Petra Čeklovská.

 

Je určený deťom vo veku 5-6 rokov - v čase od 15.00 - 15.35 hod. každý utorok, od októbra.

 

 

Postupne Vám tu doplníme Plán AJ.

 

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka

 

1. Kedy začať?

Podľa rôznych štúdií je práve predškolské obdobie ideálne k osvojovaniu si akéhokoľvek cudzieho jazyka. V mozgu dieťaťa sa totiž práve v tomto období vytvárajú rečové centrá. Ich vývoj sa potom v období okolo siedmeho roku života dieťaťa uzatvára. Dieťa v materskej škole tak má jedinečnú možnosť zoznámiť sa s cudzím jazykom úplne prirodzene, podobne ako s materinským jazykom. Neskôr sa dieťa bude učiť cudzí jazyk oveľa zložitejšie a už len systémovo.

 

2. Akým spôsobom dieťa učiť?

Veľmi dôležitá je kvalita výučby a primeranosť predškolskému veku. Dieťa musí angličtina baviť. A závisí to hlavne od vyučujúceho, aby ho vhodne motivoval. Aby sa preňho angličtina stala komunikačným prostriedkom. Aby sa vďaka nemu mohli spoločne hrať a komunikovať. Táto hra však musí byť metodicky vhodne zvolená a premyslená. Výhodou je samozrejme lektor, ktorý je rodeným komunikátorom, facilitátorom a používa osvojené špeciálne techniky. Deťom môže vytvoriť vhodné bilingválne prostredie a komunikovať iba v angličtine s bezchybnou výslovnosťou. Práve tá je v tomto veku dôležitá, nakoľko má dieťa nesmiernu schopnosť zapamätať si a veľmi citlivo vnímať melódiu, zvuk a rytmus reči.

3. Už v materskej škole 

S výučbou angličtiny je dobré začať vo veku od štyroch rokov v skupine asi ôsmych detí. Lektor hovorí s deťmi výlučne anglicky a na základe zážitkového učenia, používa učebné pomôcky a obrázky, aby si deti lepšie zapamätali význam slov a slovných spojení . Dbá o správnu výslovnosť opakovaním anglických výrazov.

 

4. Čo s rečovými poruchami detí ?

Dieťa, ktoré má rečovú poruchu by jednoznačne malo s rodičmi navštevovať logopedickú poradňu , aby sa podchytila včas a odborne liečila. Logopedická starostlivosť je niekedy potrebná aj niekoľko rokov a výučbu cudzieho jazyka, by mal rodič jednoznačne konzultovať s logopédom.

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< únor / 2018 >>